Podcast (Utbryterne) - Scientologi - del 2


This is part 2 of the podcast where I talk about the weird of Scientology.

The Norwegian organization “Hjelpekilden” (roughly translated to “Source for help”) is helping escapees from closed religious societies get a new foothold in life. They run a podcast where they interview apostates from various religious cults on how it was to leave and cope with a life on the outside.

In this part we talk about crazy stuff regarding money, forbidden actions and thoughts (watch out for the Thought Police), interrogations, why psychiatry is deemed the mortal enemy of Scientology and more.

We didn’t switch language between part 1 and 2, so if part 1 got you started on your path to learn the language descendant from Odin and Thor, then this is your chance to perfect it.


From the introduction (in Norwegian:

Dette er syvende episode av Utbryterne. Podcasten hvor vi møter mennesker som har levd i lukkede religiøse miljøer i Norge.

Dette er del to hvor vi snakker om scientologi og Scientologikirken. I første del, episode 6, får du vite hva scientologi er, hvordan de stjeler all din tid. Om tidligere liv og spirituell terapi. Hvordan man går opp gradene. Gå tilbake og hør på den.

Geir Isene, som er dagens gjest, var med i Scientologikirken i 25 år. Vi skal snakke litt mer om hva som foregår bak lukkede dører i denne mye omtalte bevegelsen.

I denne episoden vil du få høre om pengepress, overvåking, avhør med løgndetektor, hvorfor psykiatri er bannlyst i scientologi, synet på barn, hva som er forbudt i scientologi – forbudte tanker og forbudte handlinger. Og særlig det med forbudte tanker, gjør det virkelig krevende å leve et normalt fritt liv. God lytt.

Vi håper at historiene kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om hvordan slike miljøer kan påvirke oss, og hvordan det er mulig å leve et godt liv etter et brudd med et usunt fellesskap. Er du eller noen du kjenner i en vanskelig bruddprosess, besøk hjemmesiden vår Hjelpekilden Norge for mer informasjon. Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.


Link to this post: https://isene.org/2020/10/Podcast-Utbryterne2.html